Thời hạn của visa Mỹ hiệu lực nhiều lần là bao lâu?

Thời hạn của visa Mỹ hiệu lực nhiều lần

Câu hỏi: Xin chào Á Châu. Hiện tại tôi đang có một công ty kinh doanh về mặt hàng thủy sản và xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ. Tôi đã nhiều lần đi Mỹ để trước là để du lịch, sau là chủ yếu khảo sát thị trường và thương lượn với những cửa hàng, …
Read more

Xin gia hạn thời gian lưu trú Mỹ có vấn đề gì không?

Xin gia hạn thời gian lưu trú Mỹ có vấn đề gì không?

Câu hỏi: Tôi hiện đang sống ở Mỹ theo visa B1. Lúc trước khi chuẩn bị qua cửa khẩu thì nhân viên hải quan có nói là cho tôi lưu trú với thời gian là tối đa là 01 tháng. Tuy nhiên, sang đây sau khi hết 1 tháng tôi vẫn chưa giải quyết xong …
Read more