Xin gia hạn thời gian lưu trú Mỹ có vấn đề gì không?

Xin gia hạn thời gian lưu trú Mỹ có vấn đề gì không?

Câu hỏi: Tôi hiện đang sống ở Mỹ theo visa B1. Lúc trước khi chuẩn bị qua cửa khẩu thì nhân viên hải quan có nói là cho tôi lưu trú với thời gian là tối đa là 01 tháng. Tuy nhiên, sang đây sau khi hết 1 tháng tôi vẫn chưa giải quyết xong …
Read more