Thời hạn của visa Mỹ hiệu lực nhiều lần là bao lâu?

Thời hạn của visa Mỹ hiệu lực nhiều lần

Câu hỏi: Xin chào Á Châu. Hiện tại tôi đang có một công ty kinh doanh về mặt hàng thủy sản và xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ. Tôi đã nhiều lần đi Mỹ để trước là để du lịch, sau là chủ yếu khảo sát thị trường và thương lượn với những cửa hàng, …
Read more