Sang Úc thăm thân không về, hậu quả sẽ thế nào?

Sang Úc thăm thân không về, hậu quả sẽ thế nào?

Hỏi: Tôi có gia đình bà con và người thân sống bên Úc. Nay tôi muốn hỏi rằng nếu tôi sang thăm thân nhân thì cần phải làm những thủ tục gì? Nếu như tôi sống ở bển mà không về thì tình trạng gì sẽ xảy ra? – Kim Cúc (Gia Lai) Đáp: Chào chị Kim Cúc! …
Read more