Xin visa Dubai được bảo lãnh bởi Emirates Airline được không

Hỏi: Tôi nghe nói hãng bay Emirates Airline có hỗ trợ xin visa Dubai cho người Việt Nam nhưng không biết thực hư như thế nào? Và sẽ được lợi gì khi xin visa thông qua hãng bay này. Mong được Á Châu tư vấn cho trường hợp này. – Kim Thủy, Đồng Nai. Đáp: …
Read more