Thời gian hiệu lực của visa du lịch Hàn Quốc

Thời gian hiệu lực của visa du lịch Hàn Quốc

Câu hỏi: Xin chào Á Châu. Tôi có người con gái lấy chồng Hàn Quốc vào năm ngoái. Nay con gái tôi sắp sinh em bé nên muốn mời tôi qua đó du lịch khoảng 02 tháng vừa thăm thú vẻ đẹp Hàn Quốc vừa tiện chăm nom cháu. Nay Á Châu cho tôi hỏi …
Read more