Không có người bảo lãnh xin visa du lịch Canada được không?

Không có người bảo lãnh xin visa du lịch Canada được không?

Câu hỏi: Tôi nghe nói Canada mùa này rất đẹp nên muốn sang đó để du lịch sẵn nghỉ dưỡng luôn. May mắn là tôi có được người bạn đồng hành trong 20 ngày này. Nhưng cô ấy lại có người thân bên Canada viết giấy mời và bảo lãnh cho cô ấy, ngược lại tôi …
Read more