Sau bao lâu có thể nộp lại hồ sơ xin visa Hàn Quốc sau khi bị từ chối?

Sau bao lâu có thể nộp lại hồ sơ xin visa Hàn Quốc sau khi bị từ chối?

Việc xin visa Hàn Quốc không quá khó nếu như bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ lãnh sự quán yêu cầu. Tuy nhiên vẫn xảy ra trường hợp không ai mong muốn là rớt visa. Vậy sau bao lâu có thể nộp lại hồ sơ xin visa Hàn Quốc sau khi bị …
Read more