Thông tin mới nhất về thời gian lưu trú của visa Đài Loan 2018

Thông tin mới nhất về thời gian lưu trú của visa Đài Loan 2018

Kể từ ngày 01/08/2018 chính phủ đã cập nhật lại chính sách mới cho visa Đài Loan, vì thế hiện tại các đương đơn khi xin visa đang gặp không ít khó khăn. Đặc biệt về vấn đề thời gian lưu trú thì visa Đài Loan lại được chia thành nhiều diện phù hợp với …
Read more