Phỏng vấn xin visa trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?

Phỏng vấn xin visa trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?

Trong quá trình xin visa sẽ có một số trường hợp bạn phải lên phỏng vấn. Tuy nhiên có người khi đi phỏng vấn xin visa được phỏng vấn bằng tiếng Việt, còn có người lại phỏng vấn bằng tiếng Anh. Vậy những trường hợp đó như thế nào, cùng tìm hiểu theo bài viết …
Read more