23 tuổi, xin visa du lịch Canada được không?

23 tuổi, xin visa du lịch Canada được không?

Hỏi: Tôi năm nay 23 tuổi, có chị đã định cư ở Canada 20 năm. Nay chị tôi muốn đưa tôi sang Canada du lịch. Vậy thủ tục bắt đầu như thế nào, và chị tôi bên Canada cũng phải chuẩn bị những gì? Thời gian để tôi được đi du lịch sang Canada, cũng như …
Read more