Xin visa xuất khẩu lao động sau khi đi du lịch Nhật Bản được không?

Đã đi du lịch Nhật Bản rồi thì xin visa xuất khẩu lao động được không?

Câu hỏi: Vào năm 2015, em đã từng đi du lịch Nhật Bản cùng bạn bè mình và em thấy rất yêu thích đất nước này. Năm nay, theo em được biết thông tin quảng cáo đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện đang có rất nhiều trên mạng, trở thành xu hướng của giới …
Read more