Xin visa Nhật Bản khi không có hợp đồng lao động được không?

Xin visa Nhật Bản khi không có hợp đồng lao động được không?

Để được nhập cảnh vào Nhật Bản, công dân Việt Nam bắt buộc phải xin visa Nhật Bản. Tuy nhiên, xin visa Nhật Bản thì không phải là chuyện dễ, đặc biệt vấn đề “Xin visa Nhật Bản khi không có hợp đồng lao động được không?” hiện nay là thắc mắc của rất nhiều …
Read more