Nộp đơn kháng cáo khi rớt visa Nhật Bản được không?

Hỏi: Vừa rồi tôi có nộp hồ sơ xin visa Nhật bản cùng với nhóm bạn của mình. Tôi là người có điều kiện hơn bạn của mình tuy nhiên tất cả bạn của mình đều đậu visa Nhật Bản còn riêng tôi thì lại bị cho rớt. Tôi đang muốn nộp đơn để kháng …
Read more