Phải nộp hồ sơ gia hạn visa Nhật Bản trước khi hết hạn bao lâu?

Phải nộp hồ sơ gia hạn visa Nhật Bản trước khi hết hạn bao lâu?

Hiện nay số lượng công dân Việt Nam ở Nhật Bản ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, nếu không phải định cư thì thời gian được ở lại Nhật Bản phải phụ thuộc vào thời gian lưu trú của visa. Vậy phải nộp hồ sơ gia hạn visa Nhật Bản trước khi hết hạn bao …
Read more