Những loại hộ chiếu và giấy thông hành tại Canada

Những loại hộ chiếu và giấy thông hành tại Canada

Mỗi năm, Canada phát hành khoảng 5 triệu giấy thông hành các loại, trong đó 98% là hộ chiếu phổ thông. Vậy có những loại hộ chiếu và giấy thông hành nào tại Canada. Theo dõi bài viết sau đây để biết thêm thông tin bạn nhé! Hiện nay, số lượng người đến Canada rất …
Read more