Đã đi hết các nước Đông Nam Á, có được miễn visa Đài Loan không?

miễn visa Đài Loan

Hiện tại, chính phủ Đài Loan đang có những chính sách về visa rất ưu ái cho công dân việc năm. Bằng chứng đó là việc nới lỏng qu định xin visa cũng như miễn visa Đài Loan cho những trường hợp đặc biệt. Vậy đã đi hết các nước Đông Nam Á, có được …
Read more