Có cần phỏng vấn khi xin visa công tác Hàn Quốc?

Có cần phỏng vấn khi xin visa công tác Hàn Quốc?

Câu hỏi: Chào Á Châu, hiện tại công ty tôi có hợp tác làm ăn với một công ty Hàn quốc. Sắp tới về bên phía Hàn Quốc có tổ chức hội thảo và training nhân viên nên tôi sẽ là người đại diện công ty bên phía Việt Nam tham dự.. Công ty Hàn …
Read more