Những nguyên nhân nào khiến bạn có thể bị cấm nhập cảnh Úc 3 năm?

Có nhiều trường hợp có visa cũng chưa chắc chắn rằng bạn sẽ được nhập cảnh vào Úc. Thường thì vì lý do nào đó bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh, hoặc “nghiêm trọng” hơn bạn có thể bị cấm nhập cảnh. Vậy những nguyên nhân nào khiến bạn có thể bị cấm nhập …
Read more