Xin visa vĩnh trú Nhật Bản cần có những điều kiện nào?

Xin visa vĩnh trú Nhật Bản cần có những điều kiện nào?

Công dân Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản và mong muốn được lưu trú ở lại với khoảng thời gian dài hơn so với dự kiến thì cần phải có visa vĩnh trú. Bạn đã biết thông tin gì về visa vĩnh trú Nhật Bản chưa? Và xin visa vĩnh trú Nhật Bản …
Read more