Hướng dẫn các thủ tục xin visa đi thăm thân Pháp

Xin visa thăm thân Pháp

Bạn có nhu cầu thăm người thân, bạn bè tại Pháp, trước tiên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện yêu cầu về loại visa này. Theo quy định của cơ quan ở Pháp, để được cấp visa sang pháp thăm thân nhân cần phải nộp một số giấy tờ cơ bản cùng tùy …
Read more