Xin visa Canada thăm chị gái có cần thư mời không?

Thông thường, nhu cầu xin visa Canada các diện lưu trú ngắn hạn sẽ cao hơn, nhất là diện du lịch và thăm người thân. Dù là với bất kỳ mục đích nào, đều có những yêu cầu và điều kiện bắt buộc đương đơn xin visa cần đáp ứng. Với visa Canada thăm chị …
Read more