Xin visa du lịch Anh khi đang chờ kết quả visa định cư

Hỏi: Con tôi đang làm thủ tục xin visa định cư Anh cho tôi qua sự bảo lãnh của nó. Nhưng thời gian chờ lâu quá nên giờ tôi muốn sang đó du lịch, tìm hiểu trước để sau này qua dễ sống, hòa nhập với con người và khí hậu bên đó hơn. Sẵn …
Read more