Có được gia hạn thời gian lưu trú ở Đài Loan khi hết hạn visa không?

Có được gia hạn thời gian lưu trú ở Đài Loan khi hết hạn visa không?

Bạn đang trong giai đoạn sử dụng visa Đài Loan, tuy nhiên bạn phát hiện ra chỉ còn khoảng vài ngày là hết hạn sử dụng, vậy giờ bạn phải làm sao? Liệu có được gia hạn thời gian lưu trú ở Đài Loan khi hết hạn visa không? Tham khảo bài viết sau để …
Read more