Visa công tác Nhật Bản và những vấn đề thường gặp

Kinh nghiệm xin visa công tác Nhật Bản

Visa công tác Nhật Bản được cấp cho công dân Việt Nam nhằm sang Nhật Bản với các mục đích thương mại, hội thảo với thời gian lưu trú ngắn hạn. Để được cấp visa Nhật Bản theo diện công tác, bạn cần chứng minh được những thông tin công việc hợp tác và giấy …
Read more