Du lịch cùng cháu có quốc tịch Đài Loan thì xin visa như thế nào?

Du lịch cùng cháu có quốc tịch Đài Loan thì xin visa như thế nào?

Hỏi: Em gái tôi lấy chồng Đài Loan và đã có quốc tịch Đài Loan, nay tôi muốn sang thăm em và đưa cháu (con em gái mà tôi được ủy quyền bảo hộ nuôi) sang Đài Loan để chích ngừa. Tôi và cháu sẽ đi khoảng 15 ngày. Vậy cụ thể thủ tục và qui …
Read more