Có quy định nào về dịch thuật giấy tờ khi xin visa đi du lịch không?

Quy định nộp hồ sơ xin visa

Dịch thuật hồ sơ xin visa xuất nhập cảnh là một trong những phần quan trọng thuộc quy trình xử lý hồ sơ. Tùy theo quy định riêng của mỗi quốc gia mà thủ tục của đương đơn sẽ cần được dịch thuật sang ngôn ngữ được sử dụng tại quốc gia đó, bên cạnh …
Read more