Có thể nhập cảnh lại Hàn Quốc khi đã từng quá hạn visa được không?

Có thể nhập cảnh lại Hàn Quốc khi đã từng quá hạn visa được không?

Khi xin visa nước ngoài, điều chị cần đặc biệt lưu ý đó là thời gian mà chính phủ nước đó cho phép để chị có thể lưu trú lại. Chị chỉ được lưu trú đúng thời gian cho phép trong visa, nếu không chị sẽ gặp khó khăn trong những lần xin visa tiếp …
Read more