Đối tượng nào được cấp visa Hàn Quốc hiệu lực nhiều lần?

Đối tượng nào được cấp visa Hàn Quốc hiệu lực nhiều lần?

Trước đây đối tượng được cấp visa Hàn Quốc hiệu lực nhiều lần rất hạn chế. Điều này rất bất tiện cho các đối tượng công dân Việt Nam có nhu cầu đi lại nhiều lần vào nước này. Mới đây chính phủ Hàn Quốc đã có chính sách mới về thị thực trong đó …
Read more