Hướng dẫn thủ tục cho công dân Việt Nam xin cấp mới Hộ chiếu

Hộ chiếu (Passport) là một loại giấy tờ tùy thân quan trọng trong vấn đề xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và các quốc gia trên toàn thế giới. loại giấy tờ này do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp. Để được cấp hộ chiếu, người đề nghị cấp hộ …
Read more