Từng lưu trú quá hạn tại Mỹ xin visa mới có được không?

Hỏi: Trước đây tôi có xin visa Mỹ đi du lịch, thăm người thân, lúc xin tôi chỉ xin 20 ngày nhưng qua cửa khẩu nhân viên hải quan cho tôi lưu trú đến 06 tháng. Vì ham chơi quá nên tôi ở lại đến gần 2 tháng mới về. Sắp tới tôi muốn đi …
Read more