Xin visa Canada khi có visa các nước phát triển khác là một lợi thế

Xin visa du lịch Canada khi có lịch sử du lịch tốt

Xin visa Canada, Mỹ, Úc hay các nước phát triển khác được đánh giá là khó và khá phức tạp. Hầu hết các đương đơn đều bị vướng phải bước chuẩn bị hồ sơ thủ tục. Đây là bước quan trọng có chiếm tỷ lệ đậu visa cao. Với các thông tin bạn cung cấp …
Read more