Xin visa công tác Đài Loan có cần chứng minh thu nhập không?

Hỏi: Một công ty đối tác của tôi ở bên Đài Loan muốn mời tôi sang bên đó để dự hội thảo với lại tìm hiểu thêm thị trường để mở rộng quan hệ làm ăn của chúng tôi. Họ sẵn sàng viết thư mời tôi sang bên đó, Á Châu cho tôi hỏi khi …
Read more